Нормативно грошова оцінка земель населених пунктів

Земельний кодекс України, Закон України «Про плату за землю» передбачають, що «використання землі в Україні є платним, власники землі та землекористувачі щорічно сплачують плату за землю у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від якості та місця положення земельної ділянки, виходячи з кадастрової оцінки земель».

Наявність грошової оцінки землі дозволяє здійснювати економічне регулювання земельних відносин. На підставі грошової оцінки земель, в першу чергу, органи місцевого самоврядування, поряд з нормативно-організаційними методами управління розвитком території, реалізують свої повноваження щодо створення економічних умов раціонального використання земель, забезпечують необхідну основу для формування фінансово-економічної бази місцевого самоврядування за рахунок справляння земельного податку та орендної плати за землю.

Грошова оцінка земель населених пунктів здійснюється відповідне до чинного законодавства України з метою створення умов для економічного регулювання земельних відносин при передачі землі у власність, у спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу, оренді земельної ділянки, ціноутворенні, визначенні ставок земельного податку.

Грошова оцінка земель населених пунктів проводиться відповідно до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого наказом Держкомзему України. Держкоммістобудування України, Української академії аграрних наук 27 січня 2006 р. № 18/15/21/11.

Нормативна  грошова  оцінка  земель використовується для визначення розміру земельного податку,  державного мита при  міні, спадкуванні  та  даруванні  земельних  ділянок  згідно із законом, орендної  плати  за  земельні ділянки  державної  та  комунальної власності,   втрат  сільськогосподарського  та  лісогосподарського виробництва,  а також під час розроблення показників та механізмів економічного  стимулювання  раціонального  використання та охорони земель.

                                     

Перелік необхідних документів:

1.Клопотання відповідної сільської ради;

2.Рішення про надання дозволу на проведення нормативної грошової оцінки;

3.Копія установчих документів сільської ради.