Проекти землеустрою що забезпечують еколого-економічне обгрунтування сівозмін та впорядкування угідь

Розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обгрунтування сівозмін та впорядкування угідь 

Головною метою проекту еколого-економічного обґрунтування сівозміни (проект сівозміни) є збереження родючості ґрунтів, що призначені для вирощування сільськогосподарських культур. З недавніх часів наша держава почала замислюватись над збереженням та підвищенням родючості ґрунтів, в тому числі і шляхом впровадження обов’язкових до виконання норм, які зобов’язують українських фермерів використовувати землю у відповідності із проектами сівозміни, які пройшли державну експертизу землевпорядної документації, погоджені та затверджені у встановленому порядку.

Проект сівозміни

Сівозмінами вважають науково-обґрунтовану  організацію чергування культур сільського господарства у просторі та часі, основою якої є особливість біологічної взаємодії  таких культур та їх впливу на продуктивність ґрунтів.

Головною сутністю проекту сівозміни є визначення періодичності зміни сільськогосподарських культур на одному полі враховуючи наступні вимоги:

 • для соняшника – не менше ніж через 7 років;

 • для кукурудзи в сівозміні або на тимчасово виведеному із сівозміни полі – протягом 2-3 років поспіль;

 • для пшениці озимої, картоплі, проса – не менше ніж через 2 роки;

 • для льону – не менше ніж через 5 років;

 • для озимих жита і ячменю, ячменю ярого, вівса, гречки – не менше ніж через 1 рік;

 • для люпину, капусти – не менше ніж через 6 років;

 • для багаторічних бобових трав, зернобобових культур (крім люпину), буряку цукрового і кормового, ріпаку озимого і ярого – не менше ніж через 3 роки;

 • для лікарських рослин (залежно від біологічних властивостей) – 1-10 років.

Істотною складовою проекту сівозмін є технічне завдання замовника на розробку проекту сівозміни, яке виступає в якості відправної точки в роботі землевпорядників та включає наступну важливу інформацію:

 • спеціалізація господарства для якого розробляється проект сівозміни;

 • вихідні умови на проектування для визначення екологічних та економічних умов, вимог щодо формування інженерної та соціальної інфраструктури.

Загалом проект сівозміни складається з наступних, законодавчо визнаних обов’язковими, розділів:

 • завдання на розроблення проекту землеустрою;

 • пояснювальна записка з даними про об'єкт землеустрою, виконавця та описом робіт, проектними рішеннями щодо організації полів сівозміни, упорядкуванням угідь та заходів з охорони земель, планом переходу до сівозміни;

 • текстові матеріали, які зокрема включають рішення компетентних органів, матеріали геодезичних та землевпорядних вишукувань, дані ґрунтових обстежень, польові агрохімічні паспорти, правовстановлюючі документи на землю, дані щодо історії посівів за останні 5 років;

 • графічні матеріали, які складаються з плану землекористування, схеми попередників культур, планування рельєфу та груп ґрунтів, плану організації землеволодінь (розташування угідь, виробничих будівель, об’єктів інфраструктури), схеми організації території та іншого.

 

 

 Перелік необхідних документів:

1. Заявка на розробку проекту;

2. Документи що підтверджують площу землекористувань;

3. Довідка держгеокадастру в районі про наявність земель землекористувача (орендаря);

4. Копія агрохімічних паспортів земельних ділянок;

5. Завдання на проектування (розробляється після укладання договору);

6. Матеріали книги історії полів за останні 3 роки;

7. Показники діяльності с/г підприємства (Ф-29-сг, Ф-24-сг,  Ф-50-сг, Ф-10 -мех.,  Ф-9-б-сг).